• ผลงานภาพยนตร์โฆษณาชิ้นไหนที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย...ขึ้นอยู่กับคะแนนโหวตของคุณ!?

  ประกาศผลตัดสินรอบแรกสำหรับผลงาน 71 ที่ผ่านการคัดเลือก! จากผลงาน 1,472 ที่มีผู้ส่งเข้าสมัครจาก 10 ประเทศได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ มงโกล ไต้หวัน ไทย อเมริกา
  มาโหวตผลงานที่ชอบกันเถอะ
  จำนวน like ในเฟซบุ๊คจะมีผลต่อการพิจารณาผลงานนั้นๆ (แต่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน)

  เงื่อนไขการโหวต

  ※ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะถูกคัดเลือกจากจำนวนโหวต, ไอเดีย และพลังในการแสดงความคิดออกมาผ่านผลงาน และคณะกรรมการก็จะพิจาณาจำนวน like ในเฟซบุ๊คที่ได้รับควบคู่ไปอีกด้วย กล่าวคือ เราจะประเมินผลจากองค์ประกอบทั้งหมดแล้วจึงทำการคัดเลือก
  ※หากพบว่ามีการลงคะแนนอย่างไม่โปร่งใส เช่น การปั่นโหวตของผลงานใดผลงานหนึ่ง ผลงานดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาคัดเลือก
  ※กรุณาให้ความร่วมมือในการลงคะแนนอย่างใสสะอาด

ประเภทความยาวมาตรฐาน ประเภทไม่ผ่านการตัดต่อ

No commercial movie

PAGE TOP