កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេព្យកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់សិស្ស និស្សិត ដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ី!
ការប្រកួតប្រជែងពីគំនិតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ ដែលបង្កើតឡើងដោយសិស្សនិស្សិត!

GATSBY CREATIVE AWARDS

គោលបំណងនៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេព្យកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់សិស្ស និស្សិត ឬ GATSBY Creative Awards គឺជាការលើកកំពស់និងគាំទ្រដល់ស្នាដៃច្នៃប្រឌិតប្លែកៗ ថ្មីៗរបស់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់នៅអាស៊ី! ស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ និងភាពទាន់សម័យរបស់យុវវជនជំនាន់ថ្មីកំពុងចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

SCHEDULE

INFORMATION

OUTLINE

ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍
កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងទេព្យកោសល្យនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់សិស្ស និស្សិត ឬ “GATSBY Creative Awards “លើកទី13
សិទ្ធិទទួលបាន
 • (1) បេក្ខជនដែលមានសញ្ជាតិជា​ កម្ពុជា,ហុងកុង,ឥណ្ឌា,ឥណ្ឌូនេស៊ី,ជប៉ុន,កូរ៉េ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ុងហ្គោលី,សឹង្ហបុរី,តៃវ៉ាន់,ថៃ
 • (2) បេក្ខជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុង12 ប្រទេស / តំបន់ខាងលើ (រាប់បញ្ជូលទាំងសិស្ស/និស្សិតអន្ដរជាតិ, ឧទាហរណ៏៖ សិស្សនិស្សិតដែលជាជនជាតិជប៉ុនហេីយកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងហុងកុងក៏អាចចូលរួមបានដែរ "※ប្រសិនបើអ្នកជាបេក្ខជនដូចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងឧទាហរណ៏ខាងលើ​ អ្នកនឹងក្លាយជាតំណាងនៃក្រុមជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន។ សំរាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យជាក្រុម អ្នកតំណាងក្រុមនឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងនៃជាតិនោះ​​ ​ ។
 • (3) បេក្ខជនដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យ / សាលាបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវះ / មហាវិទ្យាល័យ / សាកលវិទ្យាល័យ / ថ្នាក់បញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ
  ប្រសិនបើបេក្ខជនមានអាយុក្រោម 20 ឆ្នាំដែលបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុង "GATSBY CREATIVE AWARDS FINAL 13th" នៅថ្ងៃទី ខែមីនាឆ្នាំ 2019 គឺតំរួវឲ្យមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយ។ "※អាយុក្រោម​ ២០ឆ្នាំគឺរាប់ត្រឹមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​។
កាលវិភាគ
[ CM / ART ]
 • កាលបរិច្ឆេទបន្ថែម: ថ្ងៃទី 2 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2018 (ច័ន្ទ) - ថ្ងៃទី 14 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 (អាទិត្យ)
 • ការពិនិត្យមើលកម្មវិធីដំបូង: ថ្ងៃច័ន្ទទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 - ថ្ងៃច័ន្ទទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018
 • ការត្រួតពិនិត្យលើពាក្យសុំតាមអ៊ិនធឺណែតៈថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) - ថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 (សុក្រ)
 • ការជ្រើសរើសដំបូង: ថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃច័ន្ទ)
[ DANCE / MUSIC / PHOTO ]
 • កាលបរិច្ឆេទបន្ថែម: ថ្ងៃទី 15 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 (ច័ន្ទ) - 18ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 (អាទិត្យ)
 • ការពិនិត្យមើលកម្មវិធីដំបូង: ថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃច័ន្ទ) - ថ្ងៃទី 17 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃច័ន្ទ)
 • តាមដានលើការអនុវត្តតាមអនឡាញ: ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃអង្គារ) - ថ្ងៃទី 7 ខែមករាឆ្នាំ 2019 (អាទិត្យ)
 • ការជ្រើសរើសដំបូង: ថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2019 (ថ្ងៃច័ន្ទ)
GATSBY CREATIVE AWARDS FINAL 13th
ខែមីនាឆ្នាំ 2019