FAQ

តើមានល័ក្ខខណ្ឌឬតំរូវការចាំបាច់ក្នុងការដាក់ពាក្សដែរឬទេ?”

(1) អ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកម្ពុជាចិនហុងកុងឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងថៃ។
(2)ត្រូវរស់នៅក្នុងតំបន់នៃបណ្តាប្រទេស11ណាមួយពេលបច្ចុប្បន្ន(រួមទាំងនិស្សិតបរទេស/ex.សិស្សម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងសិក្សានៅហុងកុងក៏អាចចូលរួមផងដែរ)
※ក្នុងករណីនិស្សិតអន្តរជាតិខាងលើពួកគេនឹងតំណាងឱ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
※នៅពេលដាក់ពាក្យជាក្រុមតំបន់តំណាងនឹងត្រូវបានកំនត់ដោយផ្អែកលើពត៌មាននៃ “ប្រទេសតំបន់” ដែលមានក្នុងទម្រង់ពាក្យសុំ។
(3)ត្រូវជាសិស្សវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យ សាលាជំនាញ・បរិញ្ញាបត្ររង・សាកលវិទ្យាល័យ・ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា។ សម្រាប់អ្នកអាយុក្រោម20ឆ្នាំ ដែលចូលរួម「GATSBY CREATIVE AWARDS 14th FINAL」ថ្ងៃ29 ខែ2ឆ្នាំ2020(សៅរ៍) ត្រូវមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាល។

ខ្ញុំជាអ្នកដែលទើបនឹងចាប់ផ្តើមប្រកួត អញ្ចឹងអាចចូលរួមប្រកួតដែរឬទេ?

ពិតជាអាចចូលរួមប្រកួតបាន។ GATSBY CREATIVE AWARDS ជាការប្រកួតដែលអ្នកណាក៍អាចចូលរួមបាន។ សំខាន់នោះគឺ「ការបង្ហាញពីភាពជាខ្លួនឯង」។

ញុំចង់អោយសិស្សនិស្សិតរបស់ខ្ញុំចូលរួមប្រកួតជាក្រុមនៅក្នុងថ្នាក់ ឬសាលា។ អ្នកតំណាងដែលជាបុគ្គលិក គ្រូ ឬ សាស្ត្រាចារ្យអាចចូលរួមប្រកួតដែរឬទេ?”

អរគុណណាស់សម្រាប់ការជ្រើសរើស GATSBY CREATIVE AWARDS ជាសកម្មភាពនៅតាមសាលាឬថ្នាក់រៀនផ្សេងៗ។
អ្នកតំណាងចូលរួមប្រកួតគឺបានតែសិស្សនិស្សិត តែប៉ុណ្ណោះ សូមអរគុណ ចំពោះបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យ ដែលមានបំណងចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយការិយាល័យរដ្ឋបាល សូមបំពេញពត៌មានទំនាក់ទំនងនៃបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងcolumnនៃFormដាក់ពាក្យ។
ចាំបាច់សិស្សត្រូវតែជាអ្នករៀបចំ ដឹកនាំការបង្កើតស្នាដៃ ហើយសមាជិកក្រុមយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានសមាសភាពជាសិស្សចាប់ពី២ឬ៣នាក់ឡើងទៅ

តើមានកំនត់ចំនួនអ្នកចូលរួមដែរឬទេ?

ផ្នែក DANCE, ផ្នែក MUSIC មាន1ទៅ3នាក់។

ផ្នែក CM, ផ្នែក ART, ផ្នែក PHOTO ចូលរូមបានតែ1នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។
※បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្សជាក្រុមអាចធ្វើការជាក្រុមប៉ុន្តែ សិស្សនិស្សិតត្រូវតែជាអ្នកការរៀបចំបង្កើតស្នាដៃ ហើយសមាជិកក្រុមយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានសមាសភាពជាសិស្សចាប់ពី២ឬ៣នាក់ឡើងទៅ សូមចុះឈ្មោះប្រកួតដោយកំនត់អ្នកតំណាង(ត្រូវតែជាសិស្សនិស្សិត)។
(យើងខ្ញុំចេញថ្លៃចំណាយធ្វើដំណើរនិងថ្លៃស្នាក់នៅពេលចូលរួមវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ សម្រាប់តែអ្នកតំណាង1នាក់ប៉ុណ្ណោះ។)

※សម្រាប់តែ ផ្នែក DANCE, ផ្នែក MUSIC តែប៉ុណ្ណោះដែលយើងខ្ញុំចេញថ្លៃធ្វើដំណើរ និងថ្លៃស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកចូលរួមគ្រប់គ្នា។

សូមប្រាប់ពីតំរូវការsystemសម្រាប់ចុះឈ្មោះប្រកួតកម្មវិធី GATSBY CREATIVE AWARDS។

ខាងក្រោមនេះជាsystemដែលណែនាំដោយ GATSBY CREATIVE AWARDS ៖

※អ្នកអាចប្រើនូវ system ទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ ទោះបីជាមិនអាចប្រsystem ដែលណែនាំដោយGATSBY CREATIVE AWARDS ក៏ដោយ

supported OS
-Microsoft Windows Vista ឬ ក៏Version ក្រោយៗ
-Mac OS X v10.1 ឬ ក៏Version ក្រោយៗ
supported Browser
-Internet Explorer10.0 ឬ versiob ខ្ពស់ជាងនេះ
អ្នកអាចធ្វើការដោនឡូត Internet Explorer version ថ្មីចុងក្រោយ ពីទីនេះ។
-Safari5.0 ឬក៏Version ក្រោយៗ

តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែប្រើសំលេង ឬ ភ្លេងដែលផ្តល់ដោយហ្គេតប៊ីមែនទេ?

សូមប្រើតែភ្លេង ឬ សំលេង ដែលផ្តល់ពីហ្គេតប៊ីតែប៉ុណ្ណោះ។

តើត្រូវតែណែនាំផលិតផលហ្គេតប៊ីគ្រប់មុខដែរឬទេ?

មិនចាំបាច់ណែនាំផលិតផលគ្រប់មុខនោះទេ។
ព្រោះការណែនាំផលិតផលមិនពាក់ព័ន្ឋនឹងាការដាក់ពិន្ទុនោះទេ ហេតុដូចនេះលោកអ្នកអាចបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតដោយសេរី។

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យតាមប៉ុសិ៍្តប្រៃសណីយ៍ដែរឬទេ?

សូមអធ្យាស្រ័យ, យើងខ្ញុំមិនទទួលការដាក់ពាក្យតាមប៉ុសិ៍្តប្រៃសណីយ៍ឡើយ។

តើអាចផ្លាស់ប្តូរស្នាដៃ ឬកែប្រែពត៌មានចុះឈ្មោះប្រកួតដែរឬទេ?

សូមអធ្យាស្រ័យ, យើងខ្ញុំមិនទទួលការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែឡើយ។ សូមដាក់ពាក្យសារជាថ្មី។

ខ្ញុំមិនបានទទួលEmailឆ្លើយតបពីការបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានដាក់ពាក្សត្រឹមត្រូវតាមល័ក្ខខណ្ឌនោះទេ

អាចមកពីប្រការខាងក្រោម សូមលោកអ្នកពិនិត្យ៖

  • អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលបានចុះឈ្មោះ មិនត្រឹមត្រូវ។
  • អ៊ីម៉ែលត្រូវបានចូលSpam mail folderដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
  • ការទទួលអ៊ីម៉ែលយឺតដោយសារ ណិតវើក ឬ internetយឺត។

ក្រោយពិនិត្យករណីខាងលើរួច, ករណីមិនទទួលបានអ៊ីម៉ែល សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យ GATSBY CREATIVE AWARDS។

តើមានការកំនត់ចំនួនដាក់ពាក្យដោយផុសលើ SNSដែរឬទេ?

ប៉ុន្មានស្នាដៃក៍ដោយ ក៍អាចផុសដែរ។

តើបទចំរៀង ឬ ភ្លេងពីវិញ្ញាសារ MUSIC ត្រូវតែជាស្នាដៃorignal មែនទេ

ប្រភពសំលេងដែលមានក្នុងCDលក់ទីផ្សារ និងលើអ៊ីនធឺណេត និងរបស់ដែលប៉ះពាល់ដល់ សិទិ្ធអ្នកនិពន្ធនិងសិទិ្ធអ្នកដ៏ទៃ មិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយ។ សូមផុសបទភ្លេងoriginal។

CONTACT

មុនធ្វើការសាកសួរមកកាន់យើងខ្ញុំ សូមមើល「FAQ(សំនួរជាច្រើនដែលធ្លាប់សួរជាញឹកញាប់)」។
ករណីពុំឃើញមានចំលើយក្នុង「FAQ」 សូមពិនិត្យគោលការណ៍រក្សាពត៌មានបុគ្គល រួចសាកសួរមកយើងដោយបំពេញពត៌មានតាមរយ:Formសាកសួរ។