6 seconds CM

អ្នកចុងក្រោយ(Finalist)ដែលនឹងបន្តទៅវគ្គFINAL ត្រូវបានសម្រេចជ្រើស!!Click here !!

NEW  អាចបង្ហាញប្រាប់ត្រឹម6វិនាទី!!!
ប្រកួតប្រជែងបញ្ហាប្រឈមនៃ “តំណាងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 6 វិនាទីប៉ុណ្ណោះ! !

ស្នាដៃឆ្នើមបំផុត 20ម៉ឺនយ៉េន

1ក្រុមនិមួយៗពី AREA A(ជប៉ុន, កូរ៉េ), AREA B(ចិន, តៃវ៉ាន់, ហុងកុង), AREA C(ឥណ្ឌា, ថៃ, កម្ពុជា), AREA D(ម៉ាឡេស៊ី, សិង្ហបុរី, ឥណ្ឌូណេស៊ី), និង1ក្រុមពីតំបន់អាស៊ី11ប្រទេសដែលជា GATSBY SPECIAL PICK UP បានឈ្នះដល់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ GATSBY CREATIVE AWARDS 14th FINAL នាថ្ងៃទី29 ខែ2 ឆ្នាំ2020 (សៅរ៍)។

លក្ខ័ណ្ឌចូលរួមប្រកួត

អាចចុះឈ្មោះពីតំបន់អាស៊ី11ប្រទេស
 •  អ្នកដែលមានលិខិតឆ្លងដែននៅប្រទេសកម្ពុជាចិនហុងកុងឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីតៃវ៉ាន់និងថៃ។
 • ត្រូវរស់នៅក្នុងតំបន់នៃបណ្តាប្រទេស11ណាមួយពេលបច្ចុប្បន្ន(រួមទាំងនិស្សិតបរទេស/ex.សិស្សម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងសិក្សានៅហុងកុងក៏អាចចូលរួមផងដែរ)
  ※ក្នុងករណីនិស្សិតអន្តរជាតិខាងលើពួកគេនឹងតំណាងឱ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។
  ※នៅពេលដាក់ពាក្យជាក្រុមតំបន់តំណាងនឹងត្រូវបានកំនត់ដោយផ្អែកលើពត៌មាននៃ “ប្រទេសតំបន់” ដែលមានក្នុងទម្រង់ពាក្យសុំ។

អោយតែបេក្ខជនដែលមានអាជីពជាសិស្សនិស្សិត គឺមានសិទ្ឋិប្រកួត ហើយមិនមានការកំណត់អាយុនោះទេ
 • ត្រូវជាសិស្សវិទ្យាល័យ・សាលាជំនាញ・បរិញ្ញាបត្ររង・សាកលវិទ្យាល័យ・ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា សម្រាប់អ្នកអាយុក្រោម20ឆ្នាំ ដែលចូលរួម「GATSBY CREATIVE AWARDS 14th FINAL」ថ្ងៃ29 ខែ2ឆ្នាំ2020(សៅរ៍) ត្រូវមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាល។
  ※ករណីអាយុក្រោម20ឆ្នាំ គិតត្រឹមខែ7ឆ្នាំ2019
អ្នកចូលរួម1នាក់
 • តខំហ្វឹកហាត់តាម ក្រុម, សកម្មភាពសាលា, ថ្នាក់រៀននិមួយៗក៍បានដែរ តែការរៀបចំ・បង្កើត គឺត្រូវតែនិស្សិតជាអ្នកទទួលបន្ទុក ហើយបុគ្គលិក2/3ឡើងត្រូវជាសិស្សនិស្សិត។ សូមចុះឈ្មោះប្រកួតដោយកំនត់អ្នកតំណាង(សម្រាប់តែនិស្សិត)។
  (យើងខ្ញុំចេញថ្លៃចំណាយធ្វើដំណើរនិងថ្លៃស្នាក់នៅពេលចូលរួមFINAL សម្រាប់តែអ្នកតំណាង1នាក់ប៉ុណ្ណោះ។)

ដំណើរការចុះឈ្មោះប្រកួត

THEME.1  ផលិតវីដេអូរCMដែលណែនាំនិងបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃផលិតផលហ្គេតប៊ី
ឬ,
THEME.2  ផលិតវីដេអូរCM ដែលបង្ហាញពីConceptនៃម៉ាសញ្ញាហ្គេតប៊ីក្រោមប្រធានបទ(Theme: Everyday Excitement)

Check របៀបបង្កើត CM!

Check កំហុសដែលធ្លាប់កើតមានជាច្រើនដង!

បង្ហាញរបៀប
បញ្ញាតិស្នាដៃ

・ស្នាដៃអូរីហ្សីណលពិត និងជាស្នាដៃមិនទាន់បានបង្ហាញ
បង្កើតឡើងត្រឹម6វិនាទី
・ចុងក្រោយនៃស្នាដៃមានដាក់មូវីឡូហ្គូ ហើយត្រឹមម៉ោងដែលបានកំនត់

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្ន

・មិនប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធអ្នកជិតខាង
・មិនប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញាតិសាធារណះដូចជា សិទ្ធរូបគំនូរ, ប៉ះពាល់សិទ្ធបុគ្គល, ការបង្ហាញការរើសអើងជាដើម
 ※រួមទាំងCosplayនៃផលិតកម្មManga, រូបថតអ្នកឆ្លងកាត់, រូបថតប្រែនដ៍នៃសំលៀកជាដើម
មិនមានបង្ហាញការផ្តល់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យុវវ័យ ដែលមានរំលេចដូចជា ការបញ្ចេញស្នាមសាក់, ខ្លឹមសារនយោបាយនិងសាសនានិងអារម្មណ៍ឌិតជាប់សង្គ្រាមជាដើម ព្រមទាំង「សេពគ្រឿងស្រវឹង」「ជក់បារី」「ការធ្វើបាប」ជាដើម
・មិនធ្វើសកម្មភាពប្រាស់ចាកពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬរូបភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលហ្គេតប៊ី
 ※ឧទាហរណ៍ ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលច្នៃម៉ូដសក់ក្រៅពីលើសក់ក្បាល, ប្រើប្រាស់ផលិតផលទៅលើរុក្ខជាតិនិងសត្វជាដើម(មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ)
ករណីថតនៅផ្លូវនិងអាគារ ដាច់ខាតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតិប្រើប្រាស់តាមកន្លែងនិមួយៗ

Check បទបញ្ញាតិនៃការចូលរួមប្រកួត!
បង្ហាញបទបញ្ញាតិនៃការចូលរួមប្រកួត

『GATSBY CREATIVE AWARDS』(ខាងក្រោម「ការប្រកួតនេះ」) ជាការប្រកួតដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុន Mandom។
ស្នាដៃដែលបានដាក់ចូលរួមប្រកួតក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ឋិក្នុងការផុសលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Mandom ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនMandom, ឬលើប្រពន្ឋ័ផ្សព្វផ្សាយនានាទៅតាមតំរូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនMandomផងដែរ”

 1. .អ្នកដាក់ពាក្យ សន្មត់ថាបានយល់ស្របនឹងបទបញ្ញាតិនៃការចូលរួមប្រកួត នាពេលដាក់ពាក្យ។
 2. អ្នកចូលរួមប្រកួតគឺបានតែជាសិស្សនិស្សិត។ ករណីត្រូវបានដឹងថាមិនមែនសិស្សនិស្សិត ត្រូវចាត់ជាធ្លាក់។
 3. ស្នាដៃចូលរួមប្រកួត ត្រូវតែជា ស្នាដៃoriginal និងមិនទាន់បានបង្ហាញឬអាប់ឡូតក្នុងកំឡុងពេលជ្រើសរើសនិងជាស្នាដៃមិនទាន់បានដាក់ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតដ៍ទៃ។
 4. ស្នាដៃដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ក៍ដោយ ករណីរកឃើញថាជាស្នាដៃនោះធ្លាប់បានបង្ហាញរួច・ស្នាដៃដែលបានដាក់នៅការប្រកួតដ៍ទៃ អាចនឹងត្រូវលុបចេញការឈ្នះ និងទាមទាអោយសងប្រាក់រង្វាន់វិញ។
 5. សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយ, សិទ្ធិប្រើប្រាស់, សិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ (ច្បាប់សិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ ចាប់ពីមាត្រា21 ដល់មាត្រា28 ) នៃស្នាដៃចូលរួមប្រកួត ស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុន Mandom។
 6. ចំពោះស្នាដៃចូលរួមប្រកួតនិងប្រការដែលបានបំពេញពេលដាក់ពាក្យ អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់・ផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនMandomនិងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនMandom និងការផ្សព្វផ្សាយ・ពាណិជ្ជកម្ម・ប្រ៉ូម៉ូសិនផ្សេងៗរបស់ហ្គេតប៊ី។
 7. ករណីការបំពេញពត៌មាន មានការភូតកុហក ការដាក់ពាក្យនឹងមិនមានសុពលភាពឡើយ។
 8. ស្នាដៃ និងពត៌មានដែលដាក់ចូលរួមប្រកួត អាចនឹងផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រផ្លូវការនៃយុទ្ធនាការប្រកួតនេះ។
 9. ស្នាដៃចូលរួមប្រកួត អាចនឹងផ្សព្វផ្សាយលើអ៊ីនធឺណិតនិងចែកជូនFree, ឬចងក្រងដាក់ក្នុងCD-ROM និងចែកជូនដោយពុំមានចំនួនកំនត់។
 10. អ្នកចូលរួមប្រកួត ក្រោយដាក់ពាក្យរួច ត្រូវអនុវត្តន៍សិទិ្ធអ្នកនិពន្ធចំពោះស្នាដៃប្រកួត។
 11. សូមប្រយ័ត្នកុំអោយមានការរំលោភប៉ះពាល់ដល់ កម្មសិទិ្ធ កម្មសិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ, សិទិ្ធរូបគំនូរ, សិទិ្ធឯកជននៃអ្នកទី៣ ចំពោះស្នាដៃចូលរួមប្រកួត។ (រួមទាំងCosplayនៃផលិតកម្មManga, រូបថតអ្នកឆ្លងកាត់, រូបថតដែលប៉ះពាល់Brandសំលៀកជាដើម)។ អ្នកដាក់ពាក្យ ត្រូវធានាដោយខ្លួនឯងថាមិនមានការរំលោភប៉ះពាល់ដល់ កម្មសិទិ្ធបញ្ញាសិទិ្ធអ្នកនិពន្ធ, សិទិ្ធរូបគំនូរ, សិទិ្ធឯកជននៃអ្នកទី៣ឡើយ។ ករណីមានការប្តឹងទាមទារថាកើតមានការរំលោភសិទិ្ធ អ្នកដាក់ពាក្យប្រកួតត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង។ ក្រុមហ៊ុន Mandom ពុំទទួលខុសត្រូវសំណងណាមួយចំពោះការប្តឹងទាមទារស្តីពីការរំលោភសិទិ្ធដែលបានកើតឡើងនោះឡើយ។
 12. ក្រុមហ៊ុន Mandom អាចប្រើប្រាស់・ផុសស្នាដៃចូលរួមប្រកួត Editដោយសេរីដូចជាការដាក់បញ្ចូលឡូហ្គូ・ឡូហ្គូMovie រួចហើយផ្សព្វផ្សាយជាពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Mandom (ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍, វិទ្យុ, ព្រីនផ្សព្វផ្សាយ, គេហទំព័រនៃក្រុមហ៊ុន Mandom និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ, ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស, រួមទាំងសកម្មភាពជម្រុញការលក់ និងសកម្មភាពជាសាធារណ:ដ៍ទៃទៀត) ដោយមិនថាទីតាំងផុស ឬផ្សព្វផ្សាយណាមួយឡើយ។ ហើយថែមទាំងអាចប្រើប្រាស់លើវិបសាយសាធារណ:ដ៏ទៃទៀតដូចជា Youtube (www.youtube.com), Facebook (www.facebook.com) និងបណ្តាញសង្គមដ៍ទៃទៀតផង។
 13. ស្នាដៃដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍សាធារណ:・សុជីវធម៌សង្គម (ខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងច្បាប់・អនុក្រិត・បទបញ្ជាជាដើម, ខ្លឹមសារធ្វើអោយខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុគ្គល・សមាគម, ខ្លឹមសាររំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជន,ការបង្ហាញការផ្តល់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់យុវវ័យ ដែលមានរំលេចដូចជា ការបញ្ចេញស្នាមសាក់, ខ្លឹមសារនយោបាយនិងសាសនានិងរូបភាពប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដិតជាប់នឹងសង្គ្រាមជាដើម ព្រមទាំង ការសេពគ្រឿងស្រវឹង「ជក់បារី」「ការធ្វើទារុណកម្ម」ជាដើម)មិនត្រូវបានចាត់ចូលការពិនិត្យជ្រើសរើសឡើយ។ ពេលរកឃើញក្រោយបញ្ចប់ការពិនិត្យសម្រេច នឹងត្រូវលុបចោលការឈ្នះរង្វាន់នោះ។
 14. ករណីថតនៅផ្លូវនិងអាគារ ដាច់ខាតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតិតាមកន្លែងនិមួយៗ”
 15. ការដាក់ប្រកួតនូវ ស្នាដៃថតវីដេអូលើសពីនាទីដែលបានកំនត់ ការផ្ញើរជាStoryboard ឬStory lineខ្លឹមសារជាអក្សរ មិនទទួលឡើយ។
 16. ខ្លឹមសារដែលបានប្រាស់ចាកពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងមិនចាត់ចូលការពិនិត្យសម្រេចឡើយ។
 17. ចំពោះស្នាដៃចូលរួមប្រកួត ដែលបានសម្រេចថាប្រាសចាកគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ ឬប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុន Mandom ចាត់ទុកថាពុំសមស្រប យើងខ្ញុំនឹងស្នើរអោយលុបចេញពី YouTube・SNS ដូចនេះបេក្ខជនសូមជួយដោះស្រាយលុបចេញអោយបានឆាប់រហ័ស។
 18. ស្នាដៃបេក្ខភាពដែលបានជាប់ឆ្លងផុតដំណាក់កាលនៃការពិនិត្យសម្រេច អាចនឹងមានការស្នើរអោយដាក់បញ្ជូនទិន្ន័យស្នាដៃនោះម្តងទៀត។ ករណីមិនដាក់បញ្ជូនក្នុងរយ:ពេលកំនត់ នឹងចាត់ថាធ្លាក់។ សូមបញ្ជាក់ថា ទិន្ន័យស្នាដៃចូលរួមប្រកួតមិនសងត្រលប់វិញទេ សូមមេត្តាជ្រាប។
 19. ក្រោយបញ្ចប់ការពិនិត្យសម្រេច, យើងនឹងបំផ្លាញស្នាដៃចូលរួមប្រកួត ព្រមទាំងឯកសារពាក់ព័ន្ធ តាមវិធីសាស្ត្រសមស្របដែលរក្សាពត៌មានបុគ្គល។ ក្រុមហ៊ុន Mandom នឹងទាក់ទងទៅបុគ្គលផ្ទាល់តាមរយះពត៌មានបុគ្គលនៃអ្នកចូលរួមប្រកួត, និងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយលើវិបសាយ・SNS ផ្លូវការនៃការប្រកួតនេះតាមរូបភាពភ្ជាប់ជាមួយស្នាដៃ, ការផ្សព្វផ្សាយនៅការថតវីដេអូព្រឹត្តិការណ៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ពត៌មានបុគ្គល សូមមើល「គោលការណ៍រក្សាពត៌មានបុគ្គល」នៃក្រុមហ៊ុន Mandom។ (https://www.mandom.co.jp/siteinfo/privacy.html)
 20. ករណីស្នាដៃដែលបានផូស ល្មើសនឹងបទបញ្ញាតិគោលនេះ, ក្រុមហ៊ុន Mandom ព្រមទាំងការិយាល័យរៀបចំការប្រកួតនេះ នឹងស្រាវជ្រាវខ្លឹមសារស្នាដៃដែលផូស តាមសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្លួន។ ហើយករណីរកឃើញថាខ្លឹមសារនៃស្នាដៃផូស មិនសមស្រប ក្រុមហ៊ុន Mandom ព្រមទាំងការិយាល័យរៀបចំការប្រកួតនេះ មានសិទ្ធលុបចេញពីវិបសាយការប្រកួតនេះ និងវិបសាយដែលក្រុមហ៊ុន Mandom និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Mandom គ្រប់គ្រង ដោយមិនជូនដំណឹងទៅអ្នកចូលរួមប្រកួតឡើយ។
 21. ថ្លៃចំណាយផលិតស្នាដៃ និងថ្លៃពាក់ព័ន្ធការផលិតផលនានា ជាបន្ទុករបស់អ្នកចូលរួមប្រកួត។
 22. ចំពោះដំណើរការនៃដំណើការពិនិត្យ និងជ្រើសរើស និងមូលហេតុសម្រេចថាជាប់ឬធ្លាក់ មិនអាចឆ្លើយប្រាប់ទេឬមានការបកស្រាយនោះទេ សូមមេត្តាជ្រាប។
 23. ករណីមានការទាក់ទងតាមEmailពីការិយាល័យរដ្ឋបាល សូមមេត្តារួសរាន់ឆ្លើយតប។ ករណីមិនឆ្លើយតបក្នុងរយ:ពេលកំនត់ នឹងមិនចាត់ចូលការពិនិត្យសម្រេចឡើយ សូមមេត្តាជ្រាប។
 24. ចំពោះសំនួរ និងការសាកសួរ សូមចូល「ការសាកសួរ」។ ដើម្បីរក្សាសមភាពនៃការពិនិត្យសម្រេច យើងមិនទទួលការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទឡើយ។ សំនួរដែលធ្លាប់មានបេក្ខជនសួរច្រើនជាងគេនឹងមានចំលើយ ដាក់នៅលើ 「FAQ」ក្នុងគេហទំព័រដដែលនេះ សូមពិនិត្យមើល ។
 25. អ្នកដាក់ពាក្យ មិនត្រូវសាកល្បង Hacking, ទាញយក Password និងចូលមកកាន់វិបសាយការប្រកួតនេះ, ចូលមកកាន់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ, Network ដែលតភ្ជាប់មក Server នៃក្រុមហ៊ុន Mandom ដោយខុសច្បាប់ឡើយ។
 26. សកម្មភាពនានាដែលអ្នកចូលរួមប្រកួតល្មើសបទបញ្ញាតិនេះ ហើយករណីក្រុមហ៊ុន Mandom ឬក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Mandom រងការខូចខាត, អ្នកចូលរួមប្រកួតអាចនឹងទាមទារអោយសងការខូចខាតទាំងនេះ។
 27. បទបញ្ញាតិដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនេះគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី1 ខែ7 ឆ្នាំ2019(ច័ន្ទ), ហើយអាចមានការកែប្រែដោយមិនមានជូនដំណឹងមុន ដូចនេះសូមមេត្តាត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ ឬពត៌មាននានាដែលផ្លាស់ប្តូរនៅរាល់ពេលមានការUpdate

ទាញយកឯកសារដែលផ្តល់ដោយហ្គេតប៊ី!
 • សូមប្រើតែ ភ្លេង ឬសំលេងFreeដែលផ្តល់ពីហ្គេតប៊ីប៉ុណ្ណោះ។
 • បេក្ខជនអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ផលិតផលរបស់ហ្គេតប៊ី ជាប្រធានបទឬConcept សម្រាប់ស្នាដៃរបស់អ្នក
 • ពត៌មានលំអិតនៃទំនិញមាននៅ: https://www.facebook.com/GATSBYCambodia/
បង្ហាញLinkដោនឡូត

រូបភាព

Download

Logoហ្គេតប៊ី

Download

ភ្លេង

Download

អំពីការប្រើប្រាសរូបភាព សំលងដែលផ្តល់ដោយហ្គេតប៊ី

・ចាំបាច់ប្រើឡូហ្គោហ្គេតប៊ីនៅក្នុងស្នាដៃរបស់អ្នក។
・មិនអនុញ្ញាតិអោយកែឆ្នៃផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃឡូហ្គោហ្គេតប៊ី ឡើយ។
・រូបភាពឬឡូហ្គោជាដើម អាចព្រីនចេញនិងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្នាដៃ។
・អ្នកអាចធ្វើការថតសំលេងដាក់ក្នុងCD-Rដោយប្រើ Software ដូចជាwindows Media Player និងiTunes និងប្រើប្រាសRecord meidaពេលកំពុងថតបាន។
※ភ្លេង ឬ sound tractដែលយកពីក្នុងCDលក់លើទីផ្សារ និងអ៊ីនធឺណេត ឬជាប់កម្មសិទ្ឋិរបស់ម្ចាស់ស្នាដៃអ្នកដ៏ទៃឬ សិទ្ធិអ្នកដ៏ទៃ មិនអាចប្រើប្រាស់បានឡើយ។
・Materialុទាំងអស់ត្រូវបានcompressជាZIP, ក្រោយដោនឡូតហើយសូមដាក់UNZIPវា។
・Materialុដែលផ្តល់ដោយវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ក្រៅពីការផលិតស្នាដៃដើម្បីចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី「GATSBY CREATIVE AWARDS」ឡើយ។
・សូមរួសរាន់លុបទិន្ន័យ រូបភាព ភ្លេងចេញពីកុំព្យូទ័រអោយបានឆាប់រហ័ស ក្រោយពីស្នាដៃត្រូវបានកាត់តរួចរាល់។

ផលិតCM

ផលិតវីដេអូរCMដែលណែនាំនិងបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍នៃផលិតផលហ្គេតប៊ី
ឬ,
ផលិតវីដេអូរCM ដែលបង្ហាញពីConceptនៃម៉ាសញ្ញាហ្គេតប៊ីក្រោមប្រធានបទ(Theme: Everyday Excitement)
※កំណត់ចំណាំចំនុចទី❷, ស្នាដៃវីដេអូCM របស់អ្នកមិនចាំបាច់បង្ហាញផលិតផលហ្គេតប៊ីក៏បាន តែចាំបាច់ត្រូវមានឡូហ្គោហ្គេតប៊ី។

 • ផលិតផលស្នាដៃវីដេអូរ និង ស្នើរដាក់ចូលរូមប្រកួត

UploadនៅលើSNSដែលអ្នកចូលចិត្ត
 • ដូចជា: Youtube, Twitter, Facebookជាដើម
 • ការផ្ញើរស្នាដៃដែលមិនបង្ហាញជាសារធារណ:(Non-public) មិនត្រូវចាត់ចូលជាការចុះឈ្មោះសមស្របនោះទេ។
 • ការផុសក្រោយថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ មិនត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងការពិនិត្យជ្រើសរើសនោះឡើយ។ ដាច់ខាតសូមផុសតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់។
ការបញ្ចូលទិន្ន័យក្នុងហ្វមចូលរួមប្រកួត
 • សូមបំពេញURLនៃវីដេអូដែលបានផុសដាក់ចូលប្រកួត រួមទាំងពត៌មានសំខាន់ផ្សេងៗរបស់វីដេអូរក្នុងFormដាក់ពាក្យសុំប្រកួត។

រងចាំការប្រកាស់លទ្ធផល
បង្ហាញកាលបរិច្ឆេទនៃការត្រួតពិនិត្យស្នាដៃ

■ ការពិនិត្យលើកទី1
ថ្ងៃទី1 ខែ11 ឆ្នាំ2019(សុក្រ)〜ថ្ងៃទី15 ខែ11 ឆ្នាំ2019(សុក្រ)
ការសម្រេចដោយការិយាល័យរដ្ឋបាល

■ ការពិនិត្យលើកទី2
ថ្ងៃ22 ខែ11 ឆ្នាំ2019(សុក្រ)〜ថ្ងៃទី13 ខែ12 ឆ្នាំ2019(សុក្រ)
(1)”ចំនួនVote” បានមកពីការVoteតាមWEBSTIE
(2)”ពិន្ទុលើសមត្ថភាពជំនាញSKILL” ផ្តល់ពិន្ទុយដោយការិយាល័យរដ្ឋបាល
(3)“ពិន្ទុលើភាពច្នៃប្រឌិត”ផ្តល់ពិន្ទុដោយGATSBY
បូកសរុប3មុខខាងលើ សរុបពិន្ទុពេញ30ពិន្ទុ ហើយស្នាដៃដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុតនៃតំបន់នីមួយៗនិងអាចឈានបន្តទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

■ ការសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកតំណាងនៃប្រទេសក្នុងតំបន់នីមួយៗ
ថ្ងៃទី27 ខែ12 ឆ្នាំ2019(សុក្រ)

វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ GATSBY CREATIVE AWARDS ទី 14 @ TOKYO

ថ្ងៃទី 29 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 (ថ្ងៃសៅរ៍)