ABOUT

GATSBY БҮТЭЭЛЧ ШАГНАЛ наадмын зорилго нь бүтээлч урлагийн төрөл бүрийн авьяастай залуусыг нээх, Азийн оюутнуудын бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих явдал юм.

GATSBY CREATIVE AWARDS

GATSBY БҮТЭЭЛЧ ШАГНАЛ наадам нь Ази тивийн дараагийн үеийг авч явах оюутан залуу уран бүтээлчдийн авьяасыг нээж илрүүлэх, тэдний бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой зохион байгуулагддаг.

THEMES

Үйл ажиллагааны үндсэн 3 сэдвүүд.

1.Just be Cool

Гайхалтай бай

Just be Cool

2.Just be Fun

Зугаатай бай

Just be Fun

3.Just be Yourself

Өөрийнхөөрөө бай

Just be Yourself