CONTACT

Санал хүсэлт, асуулт зэрэг байвал доорх формыг бөглөж асууна уу.
Асуулт асуухаасаа өмнө эхлээд үүнийг үзнэ үү.
FAQ ба түгээмэл асуулт

Хувийн мэдээлэлтэй харьцах тухай
  • (1)Таны бөглөж ирүүлсэн хувийн мэдээллийг МандомХК зөвхөн дараах зорилгоор ажилд шаардагдах хүрээнд ашиглана. Үүнд: арга хэмжээний тухай танилцуулан уриалга илгээх, оролцох эсэхийг тодруулах, сугалаат урамшуулал, бүтээгдэхүүн илгээх, нэрийг нууцалсан байдлаар маркетингийн ажлаар статистик шинжилгээд хамруулах, төлөвлөгөө зохиомжид хамаарах асуулт хариулт, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх г.м.
  • (2)Дээр дурдсанаас гадна, тус тэмцээнээр бүртгүүлсэн хувийн мэдээлэл болон бүртгүүлсэн дүрс бичлэгийг дотоод гадаадын Gatsby-ын албан ёсны цахим хуудас,МандомХК болон түүний гадаад дахь үйл ажиллагааны нэгжийн цахим хуудас, мэдээллийн суваг, Gatsby-ын тухай танилцуулга, зар сурталчилгаа, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхээр тараагдах эд зүйлс, мөн YouTube болон нийгмийн сүлжээ зэрэг гадны сайт дээр, ажилд шаардагдах хүрээнд ашиглах болно.
  • (3)Ашиглах зорилгыг биелүүлэхийн тулд гадны үйл ажиллагаа эрхлэгчид ажил даалгах гэрээ байгуулах тохиолдол байдаг.
  • (4)Зөвшөөрөл авалгүйгээр гуравдагч этгээдэд өгөхгүй.
  • (5)Хувийн мэдээлэлд лавлагаа авахын тулд "Хувийн Мэдээлэл Хамгаалах бодлого" -д заасан зөвлөгөө өгөх хүснэгттэй холбоо барина уу.
  • (6)Мэдээллийг задлах, залруулах, ашиглахыг түдгэлзүүлэх үйл явцыг "Мэдээлэл нээлттэй болгох хүсэлтүүдэд хариу өгөх журам" -аас гаргаж болно.
  • (7)Тус компанид захиргаа удирдлага хариуцсан Гүйцэтгэх захирлыг хувийн мэдээллийг хамгаалах хариуцлагатай ажилтан гэж үзэн, компанийн дотоод тогтолцоог бүрдүүлж, хувийн мэдээллийг зохистой хэмжээнд ашиглаж байна.
  • (8)Хувийн мэдээлэл өгөх нь сайн дурын хэрэг боловч, мэдээллээ өгөхгүй бол элсэн орох бүртгэлд бүртгэгдэхгүй.
→ Хувийн мэдээллийг хамгаалах журам
Интернэт хамгаалалтын тухай
  • ・Хувийн мэдээллийг SSL (Secure Socket Layer)-ээр хамгаалж байна.
  • ・Бөглөх формд тухайн хүнд хялбархан мэдэгдэхгүй арга буюу "Cookie (күүкий)"-г ашиглаж байна.