ENTRY

Жич: Бүртгүүлэх үед "Бүртгүүлэх журам"-ыг заавал уншина уу.

  • ・DVD、CD-R、DV (cam) булт төхөөрөмж зэрэг хэрэгсэл ашиглан шуудан болон тээврийн компаниар явуулсныг хүлээн авахгүйг анхаар.
  • ・Бүртгүүлсний дараа бүтээл болон бүртгүүлсэн зүйлийн агуулгааөөрчлөх боломжгүй гэдгийг зөв ойлгоно уу.
  • ・Нэг хүн, нэг багаас бүртгүүлэх бүтээлийн тоонд хязгаар байхгүй. (Бүртгүүлэхдээ нэг удаад нэг л бүтээлийг бүртгүүлэхийг анхаар)
  • ・Харилцаа холбооноос болж үүссэн асуудлын талаар огт хариуцлага хүлээхгүйг анхаар.
  • ・Бүртгэл явагдаж дууссаны дараа бүтээл хүлээн авахгүйг анхаар. Бүртгүүлэхээр бол заавал тогтоосон хугацааны дотор бүртгүүлээрэй.