ENTRY

photo

Жич: Бүртгүүлэх үед "Бүртгүүлэх журам"-ыг заавал уншина уу.

  • ・DVD、CD-R、DV (cam) булт төхөөрөмж зэрэг хэрэгсэл ашиглан шуудан болон тээврийн компаниар явуулсныг хүлээн авахгүйг анхаар.
  • ・Бүртгүүлсний дараа бүтээл болон бүртгүүлсэн зүйлийн агуулгааөөрчлөх боломжгүй гэдгийг зөв ойлгоно уу.
  • ・Нэг хүн, нэг багаас бүртгүүлэх бүтээлийн тоонд хязгаар байхгүй. (Бүртгүүлэхдээ нэг удаад нэг л бүтээлийг бүртгүүлэхийг анхаар)
  • ・Харилцаа холбооноос болж үүссэн асуудлын талаар огт хариуцлага хүлээхгүйг анхаар.
  • ・Бүртгэл явагдаж дууссаны дараа бүтээл хүлээн авахгүйг анхаар. Бүртгүүлэхээр бол заавал тогтоосон хугацааны дотор бүртгүүлээрэй.

Бүртгүүлэх

* ... Заавал бөглөх

Category
PHOTO
Улс / Бүс нутаг *
Багийн төлөөлөгчийн нэр *
Сургуулийн нэр *
Хаяг эсвэл сургуулийн байршил *
Утасны дугаар *
Мэйл хаяг *
Нас *
SNS URL *
Бүтээлийн зорилт ба концепци *
200 үгээс хэтрэхгүй илэрхийлнэ үү.