POST

Бид CM хэлтэс болон ART хэлтэс өргөдлийг хүлээн авах хугацааг сунгасан.

Бид CM хэлтэс болон ART хэлтэс өргөдлийг хүлээн авах хугацааг сунгасан.

Өргөдөл хүлээн авах: 2018 оны 8-р сарын 1 (Лхагва) – 2018 оны 10-р сарын 31(Лхагва)

※Анхан шатны үзлэгийн цагийн хуваарь, хоёрдогч сонгон шалгаруулалт,
Нүүр хуудсанд үүнийг баталгаажуулна уу