POST

Бид DANCE / MUSIC / PHOTO хэлтэс болон хэлтэс өргөдлийг хүлээн авах хугацааг сунгасан.

Бид DANCE / MUSIC / PHOTO хэлтэс болон хэлтэс өргөдлийг хүлээн авах хугацааг сунгасан.
Өргөдөл хүлээн авах: 2018 оны 10-р сарын 15 (Даваа) – 2018 оны 12-р сарын 9 (Ням)
※Анхан шатны үзлэгийн цагийн хуваарь, хоёрдогч сонгон шалгаруулалт,
Нүүр хуудсанд үүнийг баталгаажуулна уу