RESULT

cm

2019 оны 3 сарын 2-ны өдөр (бямба гариг) GATSBY CREATIVE AWARDS-д өрсөлдөх CM хэлтэс сурталчилгааны төрлийн уран бүтээлчид тодорлоо!!

2-р шатны шалгаруулалтад шалгарсан оюутнуудын дундаас бүс тус бүрийн хамгийн өндөр оноо авсан эхний 3 хүнийг зарлана.

■Шалгаруулах хүрээ
(1) ВЭБ сайтаар дамжуулан авсан “саналын тоо”
(2)Ажлын албанаас өгсөн “ур чадварын оноо”
(3) GATSBY-гийн “бүтээлч байдлын оноо”

(1) - (3) зүйл нь хамгийн ихдээ 30 оноо, Хамгийн өндөр оноо авсан тоглогч талбай бүрээс эцсийн тоглолтонд шилжиж байна.
* Сингапур эцсийн шатны сонголтгүй байна.

Шалгаруулалтын хүрээ тус бүрт 1-р байр 10 оноо, 2-р байр 5 оноо, 3-р байр 3 оноогоор дүгнэнэ.

Тус тэмдэгтэй нийт 11 хүн эцсийн шатанд шалгарч үлдэнэ.

Score sheet
CM category

THE FINALISTS!!

Gaurav Melkani

อเลซ บอลเมอร์

CHHINLONG

川 智輝

Li Chin Hung

Jason

Гэрэлтсүх Очирсүх

송승연

Light Pictures

刘蓝颖

鄭雅云