ความตื่นเต้นที่นักเรียนสร้างขึ้น!
เทศกาลสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย!

GATSBY CREATIVE AWARDS

“รางวัล GATSBY CREATIVE AWARDS”
เราสนับสนุนนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากมายทั่วเอเชีย
รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของคนยุคใหม่เริ่มต้นที่นี่

OUTLINE

ชื่อโครงการ
GATSBY CREATIVE AWARDS 13th
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • (1) มีสัญชาติกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มองโกเลีย สิงคโปร์ ไต้หวัน หรือไทย
 • (2) ปัจจุบันพำนักอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งใน 12 ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวข้างต้น (รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น นักเรียนญี่ปุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในฮ่องกงก็สามารถเข้าร่วมได้ ในกรณีนี้ คนที่เข้าร่วมจะเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น) นอกจากนี้ เมื่อคุณสมัครเป็นกลุ่มแล้ว ต้องมีบุคคลที่เป็นตัวแทนของสัญชาตินั้นๆ
 • (3) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนเฉพาะทาง อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย
  ทั้งนี้ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมใน “GATSBY CREATIVE AWARDS FINAL 13th” ในวันที่ 2 มีนาคม 2019 (วันเสาร์) จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ณ เดือนกรกฎาคม 2018)
ตารางเวลา
[ CM / ART ]
 • วันที่รับสมัคร: 1 สิงหาคม 2018 (วันพุธ) - 31 ตุลาคม 2018 (วันพุธ)
 • การตรวจสอบเบื้องต้น: 1 พฤศจิกายน 2018 (วันพฤหัสบดี) - 15 พฤศจิกายน 2018 (วันพฤหัสบดี)
 • การตรวจสอบผ่านเว็บ: 16 พฤศจิกายน 2018 (วันศุกร์) - 3 ธันวาคม 2018 (วันจันทร์)
 • การเลือกผู้เข้ารอบ: 17 ธันวาคม 2018 (วันจันทร์)
[ DANCE / MUSIC / PHOTO ]
 • วันที่รับสมัคร: 15 ตุลาคม 2018 (วันจันทร์) - 9 ธันวาคม 2018(อาทิตย์)
 • การตรวจสอบเบื้องต้น: 10 ธันวาคม 2018 (วันจันทร์) - 17 ธันวาคม 2018 (วันจันทร์)
 • การตรวจสอบผ่านเว็บ: 18 ธันวาคม 2018 (วันอังคาร) - 7 มกราคม 2019 (วันจันทร์)
 • การเลือกผู้เข้ารอบ: 15 มกราคม 2019 (วันอังคาร)
GATSBY CREATIVE AWARDS FINAL 13th
2 มีนาคม 2019 (วันเสาร์)