【สำคัญมาก】 ประกาศแจ้งยกเลิกจัดงานเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สำหรับ “GATSBY CREATIVE AWARDS 14th FINAL” ซึ่งมีกำหนดจะจัดงานในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 ทางผู้จัดงานได้ตัดสินใจยกเลิกการจัดงานหลังจากที่ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดในวงกว้างของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังทวีความรุนแรงไปทั่วโลก
นอกจากนี้ ทางผู้จัดงานขอเลือกที่จะไม่จัดงานแบบเลื่อนวันจัดงานออกไปด้วยเช่นกัน

ทางผู้จัดงานจึงอยากขออภัยผู้ที่ได้สมัครเข้าประกวดทุกท่าน รวมไปถึงผู้ที่กำลังเฝ้ารอชมการประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

ทางผู้จัดงานได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการจัดงานโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของทุกท่านเป็นอันดับแรก ขอทุกท่านได้โปรดเข้าใจเหตุผลของการตัดสินใจนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020
ฝ่ายผู้จัดงาน GATSBY CREATIVE AWARDS
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่