6 seconds CM

ผู้เข้าชิงที่จะได้ไปต่อในเวทีรอบ FINAL ได้รับการตัดสินแล้ว!!Click here !!

NEW  สื่อสารให้ได้ใน 6 วินาที!!! เข้ามาลองท้าทายความยากที่เรียกว่า “การสื่อสารในเวลาเพียง 6 วินาที” กันเลย!!!

ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 200,000 เยน

เลือก 1 ทีมจากแต่ละ Area ซึ่งได้แก่  Area A (ญี่ปุ่น เกาหลี), Area B (จีน ไต้หวัน ฮ่องกง), Area C (อินเดีย ไทย กัมพูชา), Area D (มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย)  และเลือกอีก 1 ทีมจาก 11 ประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวในเอเชีย  ในฐานะ GATSBY SPECIAL PICK UP เพื่อเข้าสู่รอบ GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

สามารถสมัครได้จาก 11 ประเทศ/ภูมิภาคในเอเชีย
 • บุคคลที่สามารถขอรับหนังสือเดินทางในกัมพูชาจีนฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์ไต้หวันไต้หวันและไทย
 • ปัจจุบันยังอาศัยอยู่ใน 11 ประเทศ/ภูมิภาคดังกล่าวด้านบน (นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าร่วม/นักเรียนมาเลเซียที่กำลังศึกษาอยู่ในฮ่องกงสามารถเข้าร่วมได้)
  ※ในกรณีของนักเรียนต่างชาติข้างต้นพวกเขาจะเป็นตัวแทนของมาเลเซีย
  ※เมื่อสมัครเป็นกลุ่มพื้นที่ตัวแทนจะพิจารณาจากข้อมูลของ “ประเทศพื้นที่” ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

ไม่จำกัดอายุหากเป็นนักเรียนนักศึกษา
 • ต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนเฉพาะทาง อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย
  แต่หากผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะเข้าร่วม “GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ ” ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
  ※ กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ เดือนกรกฎาคม 2562
จำนวนผู้เข้าร่วม 1 ท่าน
 • จะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม กิจกรรมชมรมหรือชั้นเรียนก็ได้ แต่ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและผลิตผลงานจะต้องเป็นนักเรียน รวมถึงต้องมีจำนวนนักเรียนเกิน 2 ใน 3 เท่านั้น
  กรุณากำหนดตัวแทนกลุ่ม (ซึ่งต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนเท่านั้น) แล้วจึงทำการสมัคร
  (สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พักขณะเข้าร่วมรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับตัวแทนเพียง 1 ท่านเท่านั้น)

ขั้นตอนการสมัคร

THEME.1  มาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่บ่งบอกถึงเสน่ห์ของสินค้า GATSBY กันเถอะ

THEME.2  มาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ GATSBY กันเถอะ(ธีม : Everyday Excitement ความน่าตื่นเต้นในทุกๆวัน)


Check กฏระเบียบการสร้างสรรค์ผลงาน!

Check ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย!

แสดงกฏระเบียบ
ระเบียบข้อตกลงเกี่ยวกับผลงาน

・เป็นผลงานต้นฉบับทั้งหมด และ เป็นผลงานที่ยังไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน
อยู่ภายในระยะเวลา 6 วินาที
・ใส่โลโก้มูฟวี่ไว้ที่ตอนท้ายของผลงานโดยให้อยู่ภายในเวลาที่กำหนด

ข้อควรระวัง

・ไม่ใช้วัตถุดิบที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
・ไม่ใช้เนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เช่น รูปถ่ายของคน การละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือการแสดงออกถึงการแบ่งแยก
 ※รวมไปถึงการคอสเพลย์ของผลงานการ์ตูนมังงะ การถ่ายติดผู้คนที่เดินผ่านไปมา และการถ่ายติดแบรนด์ของเสื้อผ้าด้วย
ไม่แสดงออกถึงอิทธิพลในด้านลบที่อาจชี้นำให้เยาวชนทำการเลียนแบบตาม เช่น การเผยให้เห็นรอยสัก เนื้อหาที่อ่อนไหวง่ายอย่างการเมือง ศาสนา หรือสงคราม รวมไปถึง “การดื่มแอลกอฮอล์” “การสูบบุหรี่” “การกลั่นแกล้ง
・ไม่แสดงพฤติกรรมที่ผิดต่างไปจากการใช้งานผลิตภัณฑ์เริ่มแรก
 ※เช่น การใช้งานสเปรย์จัดแต่งทรงผมกับสิ่งอื่นนอกเหนือไปจากเส้นผม การใช้งานกับพืชและสัตว์ การใช้งานเหมือนเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม
สำหรับการถ่ายทำบนถนนหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ จะต้องได้รับการยินยอมอนุญาตให้ใช้งานก่อน

Check ระเบียบข้อตกลงในการสมัคร!
แสดงระเบียบข้อตกลงในการสมัคร

『GATSBY CREATIVE AWARDS』(จากนี้ไปเรียกว่า “การประกวดนี้”) เป็นการประกวดที่จัดขึ้นโดย Mandom Corporation ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอาจมีกรณีที่ถูกนำขึ้นสู่โฮมเพจของ Mandom Corporation หรือโฮมเพจของบริษัทในเครือของ Mandom Corporation นอกจากนี้ยังอาจมีการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้งานในทางอื่นด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 1. จะถือว่าผู้สมัครเข้าใจและยอมรับระเบียบข้อตกลงในการสมัคร ณ ตอนที่ทำการสมัคร
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น หากทราบว่ามิใช่นักเรียนนักศึกษาจะถือว่าขาดคุณสมบัติ
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องเป็นผลงานออริจินัล และไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน เป็นผลงานที่ถูกอัพโหลดขึ้นภายในระยะเวลาของการสมัคร รวมถึงเป็นผลงานที่ยังไม่ได้นำไปใช้สมัครในการประกวดแข่งขันอื่นเท่านั้น
 4. แม้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลแล้วก็ตาม หากมีการตรวจพบว่าผลงานนั้นเป็นผลงานที่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน หรือเป็นผลงานที่ถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดแข่งขันอื่นแล้วนั้น อาจถูกยกเลิกรางวัลรวมถึงขอคืนเงินรางวัล ฯลฯ ได้
 5. ลิขสิทธิ์เผยแพร่ สิทธิในการใช้งาน และลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (รวมถึงสิทธิในมาตราที่ 21 ถึงมาตราที่ 28 แห่งกฎหมายลิขสิทธิ์) จะอยู่ในความครอบครองของของ Mandom Corporation
 6. ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดและรายละเอียดที่กรอกในตอนสมัคร จะถือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ใช้บนเว็บไซต์และการเผยแพร่ข่าวสารของ Mandom Corporation รวมถึงบริษัทในเครือของ Mandom Corporation, บนสื่อประชาสัมพันธ์ โฆษณา สินค้าเพื่อการโปรโมทของ GATSBY ได้
 7. หากพบว่ามีการกรอกรายละเอียดอันเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและรายละเอียดที่กรอกในตอนสมัคร จะถือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ทางการของการประกวดนี้ได้
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นสิ่งที่บริษัทสามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนรวมทั้งแจกจ่ายฟรีบนอินเตอร์เน็ต สามารถนำไปตัดต่อแก้ไขลงในแผ่นซีดีรอม ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายโดยไม่จำกัดจำนวนได้
 10. หลังส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว ผู้สมัครจะต้องไม่ใช้สิทธิของความเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานต่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 11. เกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด, โปรดระวังไม่ให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ภาพ และสิทธิส่วนบุคคล (รวมถึงการคอสเพลงานการ์ตูน, ถ่ายติดผู้คนที่เดินผ่านไปมา, ถ่ายติดแบรนด์ของเครื่องแต่งกาย ฯลฯ) ผู้สมัครจะต้องรับประกันด้วยตนเองว่าไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ลิขสิทธิ์ภาพ และสิทธิส่วนบุคคล หากเกิดการเรียกร้องใด ๆ ที่มาจากการละเมิดสิทธิ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวทั้งหมด Mandom Corporation จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น
 12. ในการใช้งาน-ตีพิมพ์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด Mandom Corporation จะทำการตัดต่อแก้ไข ฯลฯ อย่างอิสระ เช่น การใส่โลโก้-โลโก้มูฟวี่ ฯลฯ โดยถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานที่ที่ตีพิมพ์ อาทิเช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ Mandom Corporation (รวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาทางวิทยุ โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ทางโฮมเพจของ Mandom Corporation รวมทั้งของบริษัทในเครือ งานอีเวนต์ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย ตลอดจนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ) เป็นต้น นอกจากนี้ จะถือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้บนเว็บไซต์ภายนอก เช่น YouTube ( www.youtube.com) , Facebook (www.facebook.com) หรือ social media อื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน
 13. ผลงานที่มีเนื้อหาขัดต่อนโยบายสาธารณะและ/หรือจริยธรรมสังคม (เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ ฯลฯ, เนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล, เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัว, เปิดเผยรอยสัก, การเมืองหรือศาสนาและสงคราม อันเป็นเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน รวมถึงการแสดงออกที่ส่งผลเสียต่อเยาวชนโดยการชักชวนให้เกิดการ “ดื่มสุรา” “สูบบุหรี่” “กลั่นแกล้ง” ฯลฯ) จะไม่ได้รับการพิจารณา นอกจากนี้, หากมีการพบเจอหลังสิ้นสุดการตัดสินไปแล้วจะทำการการเพิกถอนรางวัลที่ได้รับ
 14. หากถ่ายทำบนถนนหรือสิ่งก่อสร้าง โปรดขอรับการยินยอมให้ใช้งานได้จากแต่ละสถานที่เสียก่อน
 15. ผลงานวีดิโอที่มีความยาวเกินกว่าเวลาที่กำหนดหรือผลงานที่ยังเป็นเพียงภาพ Storyboard หรือตัวอักษรจะไม่สามารถใช้สมัครได้
 16. ผลงานที่มีเนื้อหาในการใช้งานสินค้าที่ผิดแผกไปจากหลักปกติจะไม่ได้รับการพิจารณา
 17. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งมีการใช้งานที่ผิดแผกไปจากปกติ รวมถึงเป็นสิ่งที่ Mandom Corporation ตัดสินแล้วว่าไม่เหมาะสม เราจะทำการร้องขอให้ลบออกจาก Youtube/ โซเชียลเน็ตเวิร์ค จึงขอรบกวนให้ท่านช่วยดำเนินการจัดการโดยเร็ว
 18. ผลงานที่เข้าข่ายการผ่านการพิจารณาจะต้องส่งมอบข้อมูลผลงานมาให้ กรณีที่ไม่ส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ อนึ่ง, โปรดเข้าใจว่าข้อมูลผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะไม่มีการส่งคืนให้
 19. หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาตัดสินในรอบสุดท้ายแล้ว จะมีการทำลายผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Mandom Corporation จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในการติดต่อกับเจ้าตัว, ในรูปแบบที่นำไปแนบกับผลงานเพื่อนำไปใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์ทางการของการประกวดนี้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค, การถ่ายวีดีโออีเวนท์หรือเปิดเผยไปยังสื่อ กรุณาดูเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของ Mandom Corporatio (https://www.mandom.co.jp/siteinfo/privacy.html)
 20. กรณีที่ผลงานที่ส่งเข้ามาขัดต่อระเบียบข้อตกลงนี้ หรือกรณีที่มีการตรวจสอบเนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้วพิจารณาเห็นว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสม, Mandom Corporation รวมทั้งฝ่ายสำนักงานการประกวดนี้ มีสิทธิ์ที่จะลบผลงานดังกล่าวออกจากเว็บไซต์การประกวดนี้ เว็บไซต์ของ Mandom Corporation หรือเว็บไซต์ที่บริษัทในเครือของ Mandom Corporation เป็นผู้บริหารจัดการ โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 21. ค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสมัคร เป็นภาระรับผิดชอบของตัวผู้สมัครเอง
 22. โปรดทราบว่าบริษัทฯไม่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความคืบหน้าระหว่างการพิจารณาตัดสิน, เหตุผลที่ผ่านหรือไม่ผ่านการคัดเลือกได้
 23. หากมีการติดต่อจากฝ่ายสำนักงาน เช่น อีเมล ฯลฯ ขอความกรุณาตอบกลับหรือติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด หากไม่ได้รับการติดต่อกลับในระยะเวลาที่กำหนด โปรดทราบว่าบริษัทฯ อาจไม่รับพิจารณาผลงาน
 24. หากมีคำถามหรือข้อซักถาม กรุณาสอบถามที่ “ติดต่อสอบถาม” และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมในการพิจารณาตัดสิน โปรดทราบว่าทางบริษัทฯ จะไม่รับตอบข้อซักถามใด ๆ ทั้งสิ้นทางโทรศัพท์ สำหรับคำถามที่มักถามบ่อยได้มีการลงข้อมูลไว้ที่ “FAQ” ซึ่งอยู่ในโฮมเพจเดียวกันนี้ กรุณาตรวจสอบดู
 25. ผู้สมัครต้องไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ของการประกวดนี้ หรือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Mandom Corporation อย่างไม่ถูกต้อง ด้วยวิธีการแฮค การโจรกรรมรหัสผ่าน ฯลฯ
 26. หากผู้สมัครก่อความเสียหายต่อ Mandom Corporation หรือบริษัทในเครือของ Mandom Corporation จากการละเมิดระเบียบข้อตกลงนี้ อาจมีการเรียกร้องให้ผู้สมัครรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 27. ระเบียบข้อตกลงในการสมัครเป็นข้อมูล ณ. วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบโฮมเพจเป็นประจำ
Get วัตถุดิบจาก “GATSBY”
 • เสียงที่สามารถนำมาใช้ คือ เสียงฟรีที่จัดหาให้โดย GATSBY เท่านั้น
 • สินค้าที่สามารถนำมาใช้ได้คือสินค้าทุกตัวของ GATSBY
 • รรายละเอียดสินค้าอยู่ที่นี่ : http://www.gatsbythailand.com/
แสดงลิงก์สำหรับดาวน์โหลด

วัตถุดิบแบบรูปภาพ

Download 1
Download 2

GATSBY โลโก้มูฟวี่

Download

วัตถุดิบแบบเสียง

Download

เกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่จัดหามาให้

・ต้องใส่โลโก้มูฟวี่ของ GATSBY ลงในผลงาน
・ห้ามตัดแต่งเปลี่ยนรูปโลโก้มูฟวี่ของ GATSBY
・วัตถุดิบแบบรูปภาพ ฯลฯ จะพิมพ์ออกมาแล้วนำไปใช้ในผลงานก็ได้
・วัตถุดิบแบบเสียง บันทึกลง CD-R ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับเล่นเพลง เช่น Windows Media Player หรือ iTunes แล้วนำมาใช้ตอนถ่ายทำก็ได้
※ ผลงานที่ใช้เสียงจาก CD ที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด, บนอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติ
・วัตถุดิบจะถูกบีบอัดไว้ในรูปแบบ ZIP กรุณาแตกไฟล์หลังทำการดาวน์โหลด
・วัตถุดิบทั้งหมดที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ ห้ามนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นนอกเหนือจาก “GATSBY CREATIVE AWARDS”
・หลังสร้างสรรค์ผลงานเสร็จสิ้นกรุณาลบ (กำจัด) ข้อมูลทิ้งโดยเร็ว

ผลิตโฆษณา

มาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่บ่งบอกถึงเสน่ห์ของสินค้า GATSBY กันเถอะ
หรือ
มาสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ GATSBY กันเถอะ (ธีม : Everyday Excitement ความน่าตื่นเต้นในทุกๆวัน)
※กรณีข้อ ❷ ไม่ต้องใส่ภาพสินค้า GATSBY ลงไปในผลงานก็ได้

 • สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา แล้วใช้ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวในการสมัคร

อัพโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ชื่นชอบ
 • อ้างอิง : YouTube, Twitter, Facebook เป็นต้น
 • หากตั้งค่าไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • หากโพสต์หลังปิดรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณา กรุณาโพสต์ในระยะเวลาที่กำหนด
กรอกแบบฟอร์มการสมัคร
 • กรุณากรอกหัวข้อที่จำเป็น, URL ของวีดีโอที่อัพโหลดแล้วลงในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนแล้วจึงทำการสมัคร

รอการประกาศผล
แสดงกำหนดการ

■ การตัดสินรอบแรก
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
คัดเลือกโดยฝ่ายสำนักงาน

■ การตัดสินรอบที่สอง
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 – วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
(1) “คะแนนโหวต” จากการโหวตผ่านเว็บไซต์
(2) “คะแนนทักษะ” จากฝ่ายสำนักงาน
(3) “คะแนนความคิดสร้างสรรค์” จาก GATSBY
ทั้ง 3 หัวข้อด้านบนจะถูกนำมาคำนวณ โดยมีคะแนนเต็มที่ 30 คะแนน ผลงานที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละพื้นที่จะได้เข้าสู่รอบ FINAL

■ การตัดสินตัวแทนของแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562


GATSBY CREATIVE AWARDS ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ @ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563